Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

3 น้ำที่สำคัญสำหรับรถยนต์ และเทคนิคการดูแลและเลือกใช้

รู้ไหมว่าในระบบเครื่องยนต์ ในรถยนต์ของเรานั้นมีของเหลวที่เป็นส่วนประกอบอยู่หลายชิ้นส่วน ทั้งนี้หน้าที่หลักก็เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำงาน