นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ 

       1. สินค้าที่ซื้อรับประกันความพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับสินค้ากรณีที่ใช้แล้วไม่ได้ผล หรือส่งผิดขนาด ผิดประเภท

          1.1  สินค้าที่เปลี่ยน หรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีป้ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ อยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย (ลูกค้าสามารถลองสินค้าได้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย)

          1.2  การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องส่งสินค้าพร้อมเอกสารชำระค่าสินค้า

  1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน

          2.1  กรณีสินค้าเสียหาย เนื่องจากการผลิตหรือการส่งมอบ การส่งสินค้าเปลี่ยนหรือคืน ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนมายังผู้ขาย จะคืนกลับได้เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว

          2.2  กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อคืน – เปลี่ยน

 

  1. ขั้นตอนการเปลี่ยน – คืนสินค้า

         3.1  ช่องทางการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถทำได้โดย

             1) ติดต่อแจ้งขอเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านอีเมล์

                 Multi_magic@hotmail.com

             2) ติดต่อผ่าน Hot Line   0804462456

          3.2  เมื่อทางบริษัทฯได้รับสินค้าจะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 3 วันทำการ

          3.3  สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน-คืนได้ภายใน 5 วันทำการ  

 


Blog Categories