นโยบายการส่งมอบ

  1.    ร้านมีบริการส่งมอบ 2 ช่องทาง

       1.1     บริการจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

       1.2     บริการจัดส่งทางพัสดุ ไปรษณีย์ EMS

บริษัทฯ จะจัดส่ง เอกสารติดตามพัศดุ หลังจากส่งสินค้าแล้วให้ลูกค้าทาง อีเมล์

  1. พื้นที่จัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น
  2. สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการแล้วแต่ชนิดของพัสดุไปรษณีย์


Blog Categories