นโยบายการให้บริการหลังการขาย  

          1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำ กับทางร้านสามารถติดต่อได้ที่         Multi_magic@hotmail.com  Customer Service   โทรศัพท์ 0804462456 Line: DiamondClassTH

Line: DiamondClassTH

          2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า คำร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทางร้าน จะได้รับการวิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางร้านมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

ท่านสามารถร้องเรียนมายังร้านค้าผ่านช่องทางดังนี้

       ช่องทาง

  1. ส่งจดหมายทาง email Multi_magic@hotmail.com หรือโทรศัพท์ 0804462456
  2. ระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน และรายละเอียดผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ

      3. คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ

      4. คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไข ทางร้านจะแจ้ง   ผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่าน  ทราบภายใน 7 วันทำการ


Blog Categories